Hrvatski jezični portal

znánje

znánje sr

Izvedeni oblici
jednina
N znanje
G znanja
D znanju
A znanje
V znanje
L znanju
I znanjem
množina
N znanja
G znanja
D znanjima
A znanja
V znanja
L znanjima
I znanjima
Definicija
1. poznavanje čega ili spoznaja o čemu (činjenica, stvari) [o tome nemam nikakvih znanja]
2. a. teoretsko ili praktično poznavanje predmeta, jezika i sl. [njegovo znanje engleskoga] b. ukupnost poznavanja, sustavnost spoznaja tih predmeta; znanost
Frazeologija
dati (staviti) do znanja (na znanje) upoznati nekoga (s čim), opomenuti (koga), skrenuti pozornost;
na znanje i ravnanje 1. pov. formula kojom javni pozivar uz bubanj počinje ili završava svoje obavijesti 2. pov. formula u nekim prilikama javnog pismenog obavještavanja i oglašavanja (u novinama, na plakatima itd.) 3. pren. iron. (o onome što je tko rekao ili obavijestio kad to znači zapravo naredbu ili odluku kojoj nema protivljenja) tako je to, tako mora biti, sad znaš (znate), sad si čuo;
primiti k znanju (na znanje), uzeti k znanju (na znanje) upoznati se s obaviješću;
znanje je imanje posl. znanje mnogo vrijedi;
znati znanje žarg. (u šali) znati pravu stvar, svašta znati