Hrvatski jezični portal

žȁnr

žȁnr m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N žanr
G žanra
D žanru
A žanr
V žanre
L žanru
I žanrom
množina
N žanrovi
G žanrova
D žanrovima
A žanrove
V žanrovi
L žanrovima
I žanrovima
Definicija
umj. oblik književnog ili drugog umjetničkog djela [epski žanr; lirski žanr; dramski žanr]; rod, vrsta, način
Sintagma
žanr-slika lik. umj. slika koja prikazuje motive iz svakidašnjeg života
Etimologija
fr. genre: rod, vrsta