Hrvatski jezični portal

brȕkva

brȕkva ž 〈G -kāvā/-ī〉

Definicija
reg. čavao [zabiti brukvu; zabijati brukve]; brokva
Etimologija
tal. brocco