Hrvatski jezični portal

Bùdimpešta

Bùdimpešta ž

Izvedeni oblici
jednina
N Budimpešta
G Budimpešte
D Budimpešti
A Budimpeštu
V Budimpešto / Budimpešta
L Budimpešti
I Budimpeštom
Definicija
glavni grad Mađarske na Dunavu, 2.018.000 stan., stvoren 1872; Budapest, usp. Budim