Hrvatski jezični portal

bẉcanj

bẉcanj m 〈G -cnja, N mn -cnji〉

Definicija
zool. kao kotač okrugla morska riba koštunjača (Orthagoriscus mola) iz porodice Molidae, živi u Atlantiku, Sredozemnom i Jadranskom moru; misečar, baril, buc, samoglav
Etimologija
lat. buttis: bačva