Hrvatski jezični portal

šȉška

šȉška ž 〈N mn -e〉

Definicija
bot. tvrda tvorevina loptasta oblika koju biljka stvara oko ličinke ose kako bi se oslobodila od nepoželjnog uljeza