Hrvatski jezični portal

àjār

àjār m 〈G ajára〉

Definicija
reg.
1. mjera; stupanj čistoće zlata, karat
2. naravnanje ure; točno vrijeme na satu
Etimologija
tur.arap. ̔iyār