Hrvatski jezični portal

centȃvo

centȃvo m 〈N mn centávosi〉

Definicija
stoti dio novčane jedinice u većini južnoameričkih država
Etimologija
šp.