Hrvatski jezični portal

bùrīn2

bùrīn2 m 〈G burína〉

Izvedeni oblici
jednina
N burin
G burina
D burinu
A burin
V burine
L burinu
I burinom
množina
N burini
G burina
D burinima
A burine
V burini
L burinima
I burinima
Definicija
term. šiljast i oštar čelični alat kojim se služi grafičar kod obrađivanja bakrene ploče; dubač
Etimologija
fr.njem. bohren: bušiti, dupsti