Hrvatski jezični portal

cardo

cardo (izg. kȁrdo) m

Definicija
pov. jedna od dviju glavnih ulica rimskog tabora ili grada (ob. u smjeru sjever-jug), opr. decumanus
Etimologija
lat.