Hrvatski jezični portal

àis

àis m

Definicija
glazb. kromatski povišeni ton a (enharmonijski odgovara tonu b)