Hrvatski jezični portal

air

air (izg. ȇr) m

Definicija
glazb.
1. melodija, napjev, arija
2. pov. u baroku, pjesma s instrumentalnom pratnjom
Etimologija
fr.