Hrvatski jezični portal

kìtara

kìtara ž 〈G mn kȉtārā〉

Definicija
pov. glazb.
1. antički grčki instrument, usavršena lira, s 8—15 žica koje su se trzale prstima ili trzalicom; vezana uz Apolonov kult
2. manja lutnja, gradila se u dva oblika (s ravnom donjom daskom ili s trbušastim trupom)
Etimologija
grč. kithára