Hrvatski jezični portal

kȉst

kȉst m 〈N mn kìstovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kist
G kista
D kistu
A kist
V kiste
L kistu
I kistom
množina
N kistovi
G kistova
D kistovima
A kistove
V kistovi
L kistovima
I kistovima
Definicija
ručni pribor kojim se boji, lakira ili neka tekućina mazanjem nanosi na podlogu, na metalni ili drveni vrh drške usađene su dlake [slikarski kist izrađen za potrebe slikara; kičica]; četkica
Etimologija
prasl. *kystь: grančica (rus. kist', polj. kistka) ≃ v. kita