Hrvatski jezični portal

kȋvi2

kȋvi2 m 〈G -ja〉

Izvedeni oblici
jednina
N kivi
G kivija
D kiviju
A kivi
V kivi
L kiviju
I kivijem
množina
N kiviji
G kivija
D kivijima
A kivije
V kiviji
L kivijima
I kivijima
Definicija
bot. biljni rod povijuša (Actinidia chinensis) ploda (smeđe kore i zelenog mesa) bogata vitaminima A, B i C; aktinidija, kivika, kineski ogrozd
Etimologija
engl. kiwi, voće s Novoga Zelanda