Hrvatski jezični portal

kìrija

kìrija ž 〈G mn kȉrījā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kirija
G kirije
D kiriji
A kiriju
V kirijo
L kiriji
I kirijom
množina
N kirije
G kirija
D kirijama
A kirije
V kirije
L kirijama
I kirijama
Definicija
1. reg. (+ srp.) stanarina
2. zast. a. najam tegleće marve b. odnos u kojem prinos sa zemlje dijele po pola vlasnik i obrađivač; napolica
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Kirìdžīć (Pula), Kirìdžija (J Dalmacija), Kirìđija (J Dalmacija)
Etimologija
tur. kira ← arap. kirā̕: zakup, najam