Hrvatski jezični portal

kȉper

kȉper m

Izvedeni oblici
jednina
N kiper
G kipera
D kiperu
A kiper
V kiperu / kipere
L kiperu
I kiperom
množina
N kiperi
G kipera
D kiperima
A kipere
V kiperi
L kiperima
I kiperima
Definicija
tehn.
1. kamion s pokretnim spremnikom za teret (npr. pijeska) koji se može isprazniti jednim ukošenjem; damper, demper
2. uređaj za istovar rasutog tereta iz željezničkih vagona
Etimologija
njem. Kipper ≃ lat. *cippare: odsjeći (vrh) ≃ cippus: kolac