Hrvatski jezični portal

kȋp

kȋp m 〈N mn kípovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kip
G kipa
D kipu
A kip
V kipe
L kipu
I kipom
množina
N kipovi
G kipova
D kipovima
A kipove
V kipovi
L kipovima
I kipovima
Definicija
lik. ljudski ili životinjski lik izrađen ob. u tvrdom materijalu (kamen, metal itd.) u tri dimenzije; statua
Frazeologija
(stajati, slušati) kao kip bez pokreta, ukočeno, potpuno mirno
Etimologija
sttur. (? avar.) kīp