Hrvatski jezični portal

klȍroform

klȍroform m

Izvedeni oblici
jednina
N kloroform
G kloroforma
D kloroformu
A kloroform
V kloroforme
L kloroformu
I kloroformom
množina
N kloroformi
G kloroforma
D kloroformima
A kloroforme
V kloroformi
L kloroformima
I kloroformima
Definicija
kem. farm. zast. triklormetan, bezbojna slatkasta tekućina karakteristična mirisa koja sadrži klor; upotrebljavala se za potpunu narkozu
Etimologija
✧ kloro- + -form