Hrvatski jezični portal

kȍkōš

kȍkōš ž 〈G kȍkoši, G mn kokòšī/kokòšijū〉 (mužjak: pijevac, pijetao; mlado: pile)

Izvedeni oblici
jednina
N kokoš
G kokoši
D kokoši
A kokoš
V kokoši
L kokoši
I kokošju / kokoši
množina
N kokoši
G kokoši / kokošiju
D kokošima
A kokoši
V kokoši
L kokošima
I kokošima
Definicija
1. zool. a. domaća ptica (Gallus), uzgaja se radi jaja i mesa; kokoška b. (mn) red ptica (Galliformes) prilagođenih uglavnom životu na tlu (npr. trčke, prepelice, jarebice, purani, pauni, fazani, tetrijebi i dr.)
2. žarg. pejor. glupa (ob. ženska) osoba koja puno priča
Frazeologija
da kokoši pišaju podr. vrlo je smiješno, apsurdno do smiješnosti;
glup kao kokoš vrlo glup;
i ćorava (slijepa) kokoš (koka) zrno nađe i loš ponekad uspije;
(drži se) kao pokisla kokoš potišteno, utučeno;
leći s kokošima vrlo rano poći na spavanje
Onomastika
pr. (nadimačka ili prema zanimanju uzgajivača): Kȍkōš (I Slavonija), Kokòšār (Istra), Kokošárević (I Slavonija), Kòkōška (Podravska Slatina), Kȍkōt (970, Varaždin, Labin, okolica Zagreba), Kokòtec (170, Ivanec), Kȍkotić (Ðurđevac), Kokótović (290, Zagreb, Gospić)
Etimologija
onom., prasl. *kokošь (rus. kókoš', polj. kokosz)