Hrvatski jezični portal

kȍka1

kȍka1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N koka
G koke
D koki
A koku
V koko
L koki
I kokom
množina
N koke
G koka
D kokama
A koke
V koke
L kokama
I kokama
Definicija
1. bot. južnoamerički grm (Erythroxylon cocai), lišće sadrži kokain
2. žarg. kokain
Etimologija
engl. coca ← šp.kečuan. cuca