Hrvatski jezični portal

kȍlār

kȍlār m

Izvedeni oblici
jednina
N kolar
G kolara
D kolaru
A kolara
V kolaru
L kolaru
I kolarom
množina
N kolari
G kolara
D kolarima
A kolare
V kolari
L kolarima
I kolarima
Definicija
1. onaj koji izrađuje kola; kolesar
2. onaj koji izrađuje metalne dijelove zaprežnih kola