Hrvatski jezični portal

kompànjōn

kompànjōn m 〈G kompanjóna〉

Izvedeni oblici
jednina
N kompanjon
G kompanjona
D kompanjonu
A kompanjona
V kompanjone
L kompanjonu
I kompanjonom
množina
N kompanjoni
G kompanjona
D kompanjonima
A kompanjone
V kompanjoni
L kompanjonima
I kompanjonima
Definicija
1. poslovni partner; ortak
2. fam. pejor. pratilac u nekom lošem ili zlom nastojanju; kompa, sudrug