Hrvatski jezični portal

kȍpar

kȍpar m 〈G -pra, N mn -pri〉

Izvedeni oblici
jednina
N kopar
G kopra
D kopru
A kopar
V kopre
L kopru
I koprom
množina
N kopri
G kopara
D koprima
A kopre
V kopri
L koprima
I koprima
Definicija
bot. začinska biljka (Anethum graveolens) iz porodice štitarki (Umbelliferae)
Etimologija
prasl. i stsl. koprъ (rus. ukróp, češ. kopr)