Hrvatski jezični portal

àsfalt

àsfalt m

Izvedeni oblici
jednina
N asfalt
G asfalta
D asfaltu
A asfalt
V asfalte
L asfaltu
I asfaltom
množina
N asfalti
G asfalta
D asfaltima
A asfalte
V asfalti
L asfaltima
I asfaltima
Definicija
1. geol., v. bitumeni (2)
2. prirodna ili umjetna mješavina bitumena i drobljenog kamenog materijala za izoliranje i polaganje sloja na ulice i prometne površine
3. pren. sloj ceste ili ulice pokriven asfaltom (ob. kolnik)
4. pren. sve ono što asocira na grad, ob. u smislu kaosa, kriminala i sl. (za razliku od sela i manjih naselja) [on je odgojen na asfaltu; džungla na asfaltu; između asfalta i blata između grada i sela]
Etimologija
lat. asphaltum ← grč. ásphaltos: zemljana smola