Hrvatski jezični portal

krȁh

krȁh m 〈N mn kràhovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N krah
G kraha
D krahu
A krah
V kraše / krahu
L krahu
I krahom
množina
N krahovi
G krahova
D krahovima
A krahove
V krahovi
L krahovima
I krahovima
Definicija
razg.
1. potpuna propast, katastrofa, slom [burzovni krah; poslovni krah]
2. potpuni, definitivni poraz [krah na vojnom polju]
3. opći i moralni rasap, rasulo
Etimologija
njem. Krach