Hrvatski jezični portal

kòrmilo

kòrmilo sr

Izvedeni oblici
jednina
N kormilo
G kormila
D kormilu
A kormilo
V kormilo
L kormilu
I kormilom
množina
N kormila
G kormila
D kormilima
A kormila
V kormila
L kormilima
I kormilima
Definicija
1. pom. naprava pomoću koje se upravlja brodom [obično kormilo; viseće kormilo; plosnato kormilo; izravnati kormilo; preuzeti kormilo]
2. pren. ono što pomaže čovjeku da ide pravim putem
Frazeologija
biti na kormilu upravljati, biti na čelu, voditi (radove, poduzeće itd.)
Etimologija
rus. kormílo ≃ v. kȑma