Hrvatski jezični portal

krȕna

krȕna ž 〈G mn krẉnā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kruna
G krune
D kruni
A krunu
V kruno
L kruni
I krunom
množina
N krune
G kruna
D krunama
A krune
V krune
L krunama
I krunama
Definicija
1. simbol kraljevske i carske vlasti i dostojanstva, ukrašeno i optočeno pokrivalo za glavu od zlata
2. takav ukras ili vijenac sa simboličnim značenjem
3. ono što je gornji dio čega ili što pokriva (gornji dio krošnje, dio zuba nasuprot korijenu itd.)
4. osnovna novčana jedinica u nekim zemljama
Frazeologija
neće mu kruna pasti s glave neće izgubiti na dostojanstvu (istinskom ili umišljenom) ako učini ono što se od njega očekuje;
(to je) kruna svega (to je) vrhunac, najbolji kraj ili ishod
Onomastika
Krùnoslav m. os. ime (narodno); isto: Krùnislav; hip.: Krúno, Krùnoje; Krùnoslava ž. os. ime; isto: Krùnislava
pr.: Hrùnčev, Korȏna (Zadar), Korȍnc (Grubišno Polje), Kòronić (Slavonija), Kòrunek (Međimurje), Kòrunić (230, Međimurje, J Dalmacija), Krùneš (180, Biograd, S Dalmacija), Krònja (Šibenik, Zadar), Višèkruna (170, Knin, Vukovar, Primorje, Zagreb), Višekrunić (Baranja, Vinkovci)
mikrotop. (ob. uzvisine i rtovi): Krȕna (Rab, Senj, Šibenik, Zadar)
Etimologija
lat. corona: vijenac, kruna