Hrvatski jezični portal

krívac

krívac m 〈G -vca, V krȋvče, N mn -vci, G krȋvācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N krivac
G krivca
D krivcu
A krivca
V krivče
L krivcu
I krivcem
množina
N krivci
G krivaca
D krivcima
A krivce
V krivci
L krivcima
I krivcima
Definicija
1. onaj koji je za što kriv
2. onaj koji je sudski proglašen krivim za određeno djelo