Hrvatski jezični portal

kȑnj

kȑnj prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N krnj
G krnja
D krnju
A krnja / krnj
V krnji
L krnju
I krnjim
množina
N krnji
G krnjih
D krnjim / krnjima
A krnje
V krnji
L krnjim / krnjima
I krnjim / krnjima
 
srednji rod
jednina
N krnjo
G krnja
D krnju
A krnjo
V krnjo
L krnju
I krnjim
množina
N krnja
G krnjih
D krnjim / krnjima
A krnja
V krnja
L krnjim / krnjima
I krnjim / krnjima
 
ženski rod
jednina
N krnja
G krnje
D krnjoj
A krnju
V krnja
L krnjoj
I krnjom
množina
N krnje
G krnjih
D krnjim / krnjima
A krnje
V krnje
L krnjim / krnjima
I krnjim / krnjima
Definicija
1. kojemu je dio odbijen, oštećen [krnji zub]
2. koji je ostao nedovršen [krnji tekst]; nepotpun
Sintagma
krnja rečenica gram. rečenica bez izrečenog konstitutivnog dijela (subjekta ili predikata);
krnji parlament parlament koji nije u potpunom sastavu;
krnji stožac mat. stožac koji nema vrh
Onomastika
♦ os. imena (zaštitna, profilaktička): Kẕneta, Kŕnjo
pr. (nadimačka ili od imena): Kèrnjak (Međimurje, Našice), Kẕnač (Vukovar), Krnájac (Vukovar), Kẕneta (530, Knin, S Dalmacija, Lika), Kẕnetić (160, Zagreb, Opatija, Slavonija), Kẕnežić (160, Jastrebarsko, Pokuplje), Kẕnic (210, Sisak, Banovina), Kŕnić (1120, Šibenik, sred. Dalmacija, Banovina), Kŕnjac (sred. Dalmacija), Kẕnjača (Sinj), Krnjáić (640, Banovina), Krnjája (Obrovac, Banovina), Krnjájić (270, Banovina), Kẕnjāk (530, Međimurje, Podravina, Prigorje), Kẕnjašić (Koprivnica), Kẕnjeta (120, Banovina, Kordun), Kŕnjević (Sisak, Ivanić Grad), Kŕnjić (190, Križevci, I Slavonija)
mikrotop.: Kȓnjā jéla (Knin), Kẕnjača (potok, Bjelovar), Krnjájajc (potok, Slatina), Kẕnjājskī pòtok (Petrinja), Krnjákovvȓh (Lika), Kŕnjevac (Požega), Kȓnjī kȁmēn (Dubrovnik)
Etimologija
prasl. *kъrnъ: kratak, odrezan (rus. kórnyj: kratak, češ. krniti: izrezati), latv. kurns: gluh ≃ skr. kīrṇas: ozlijeđen