Hrvatski jezični portal

ksènōn

ksènōn m 〈G ksenóna〉

Definicija
kem. element iz grupe plemenitih plinova (simbol Xe, atomski broj 54); služi za punjenje žarulja i svjetlećih tijela
Etimologija
grč. ksénos: stranac, gost