Hrvatski jezični portal

kùmīn

kùmīn m 〈G kumína〉

Izvedeni oblici
jednina
N kumin
G kumina
D kuminu
A kumin
V kuminu
L kuminu
I kuminem
množina
N kumini
G kumina
D kuminima
A kumine
V kumini
L kuminima
I kuminima
Definicija
bot. začinska i ljekovita biljka (Carum carvi) iz porodice štitarki (Umbelliferae); kim, čemin
Etimologija
lat. cuminum