Hrvatski jezični portal

kúna

kúna ž

Izvedeni oblici
jednina
N kuna
G kune
D kuni
A kunu
V kuno
L kuni
I kunom
množina
N kune
G kuna
D kunama
A kune
V kune
L kunama
I kunama
Definicija
1. zool. životinja iz porodice Mustelidae (k. bjelica Martes foina — sansar, k. zlatica Martes martes — zlatka)
2. pov. jedinica novca NDH 1941—1945 (jedna kuna = 100 banica)
3. bank. jedinica hrvatskog novca u Republici Hrvatskoj od 30. 5. l994 (jedna kuna = 100 lipa)
Frazeologija
u kunama u kuni kao osnovnom ili obračunskom sredstvu, obračunato tako da je kuna jedinica u kojoj se računa [štednja u kunama]
Onomastika
pr. (nadimačko): Kúna (430, Valpovo, I Slavonija)
Etimologija
prasl. *kuna (rus. kuná, polj. kuna), lit. kiaunė