Hrvatski jezični portal

kȕp1

kȕp1 m 〈G kùpa〉

Izvedeni oblici
jednina
N kup
G kupa
D kupu
A kup
V kupe
L kupu
I kupom
množina
N kupovi
G kupova
D kupovima
A kupove
V kupovi
L kupovima
I kupovima
Definicija
veća količina kakvih predmeta ili sastojaka složena ili nagomilana
Etimologija
prasl. *kupъ, *kupa (stsl. kupъ, rus. kúpa, polj. kupa), lit. kaupas: brijeg ← ie. *kowp- (stvnjem. houf, stir. cúan)