Hrvatski jezični portal

lȃst

lȃst ž

Definicija
arh. zadovoljstvo, ugodnost, ugoda
Frazeologija
nema veće lasti od vlasti posl. vlast je neodoljiv mamac;
(živjeti) u slasti i lasti (živjeti) u najboljim okolnostima koje pruža obilje i dobro materijalno stanje
Onomastika
pr. (nadimačka): Lȃst (Požega), Làzinica (Lazìnica) (160, Šibenik, Primorje, S Dalmacija, v. i Lazar), Lȃznī (Ivanec)