Hrvatski jezični portal

kvȁrta

kvȁrta ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvarta
G kvarte
D kvarti
A kvartu
V kvarto
L kvarti
I kvartom
množina
N kvarte
G kvarata / kvarta / kvarti
D kvartama
A kvarte
V kvarte
L kvartama
I kvartama
Definicija
1. glazb. interval koji obuhvaća četiri tona, u dijatonskom sistemu, četvrti stupanj ljestvičnog niza
2. sport jedan od načina zadavanja udaraca u mačevanju
3. zast. a. četvrti razred škole b. mjera od 30 litara
4. razg. slijed od četiri karte iste boje
Etimologija
lat. quarta