Hrvatski jezični portal

kvȁka

kvȁka ž 〈D L -i, G mn kvȃkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvaka
G kvake
D kvaki
A kvaku
V kvako
L kvaki
I kvakom
množina
N kvake
G kvaka / kvaki
D kvakama
A kvake
V kvake
L kvakama
I kvakama
Definicija
1. ručica na vratima uz bravu, kojom se na pritisak vrata otvaraju
2. v. kuka1
3. (samo mn) ružan rukopis
4. razg. presudna pojedinost u zakonu, propisu, ugovoru itd. koja pruža neku mogućnost ili nešto onemogućuje i sl.; klauzula
5. žarg. zapreka, smetnja, poteškoća
Frazeologija
za kapu, za kvaku samo gleda da ode iz kuće, ne voli kućni život