Hrvatski jezični portal

kvàdrāt

kvàdrāt m 〈G kvadráta〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvadrat
G kvadrata
D kvadratu
A kvadrat
V kvadrate
L kvadratu
I kvadratom
množina
N kvadrati
G kvadrata
D kvadratima
A kvadrate
V kvadrati
L kvadratima
I kvadratima
Definicija
1. mat. a. četverokut kojem su svi kutovi pravi i sve stranice jednake duljine; četvorina b. broj ili izraz pomnožen sam sa sobom, druga potencija [3 na kvadrat = 9; dići na kvadrat = kvadrirati]
2. vrsta četvrtaste svećeničke kape
3. 〈N mn kvadráti〉 sport mrežaste drvene ljestve pričvršćene na zidu ili na stropu (pomoćna gimnastička sprava)
Etimologija
lat. quadratus: četvrtast, četverouglat