Hrvatski jezični portal

ȁtār1

ȁtār1 (hȁtār) m

Izvedeni oblici
jednina
N atar
G atara
D ataru
A atar
V ataru / atare
L ataru
I atarom
množina
N atari
G atara
D atarima
A atare
V atari
L atarima
I atarima
Definicija
1. reg. kotar, predio, kraj; općinsko područje (ob. ispaša); gmajna
2. pren. područje čije nadležnosti [u njegovu ataru moguće su svakojake stvari]
Etimologija
mađ. határ