Hrvatski jezični portal

ára1

ára1 (àrara) ž

Izvedeni oblici
jednina
N ara
G are
D ari
A aru
V aro
L ari
I arom
množina
N are
G ara
D arama
A are
V are
L arama
I arama
Definicija
zool. papiga južnoameričkih tropa (Ara ararauna), vrlo živih boja i duga repa
Etimologija
nlat.egz.