Hrvatski jezični portal

kȃlcij

kȃlcij m

Izvedeni oblici
jednina
N kalcij
G kalcija
D kalciju
A kalcij
V kalciju
L kalciju
I kalcijem
množina
N kalciji
G kalcija
D kalcijima
A kalcije
V kalciji
L kalcijima
I kalcijima
Definicija
kem. element iz skupine zemljoalkalnih metala (simbol Ca, atomski broj 20); srebrastobijel, mekan, lako oksidira
Etimologija
nlat. calcium ≃ lat. calx: vapno