Hrvatski jezični portal

Kalahȃri

Kalahȃri m 〈G -ja〉

Izvedeni oblici
jednina
N Kalahari
G Kalaharija
D Kalahariju
A Kalahari
V Kalahari
L Kalahariju
I Kalaharijem
Definicija
geogr. zaravan u J Africi, 260.000 km2, pustinjskog, savanskog i tropskog karaktera