Hrvatski jezični portal

Josephsonov

Josephsonov (izg. džóuzefsenov) prid.

Definicija
koji pripada Josephsonu
Sintagma
Josephsonov spoj fiz. spoj dviju kovina koje pri kriogeničnim temperaturama pokazuju svojstva elektronskog tuneliranja;
Josephsonov efekt fiz. efekt protoka električne struje između dva supervodiča odijeljena tankim izolatorom