Hrvatski jezični portal

kabína

kabína ž

Izvedeni oblici
jednina
N kabina
G kabine
D kabini
A kabinu
V kabino
L kabini
I kabinom
množina
N kabine
G kabina
D kabinama
A kabine
V kabine
L kabinama
I kabinama
Definicija
manja prostorija različitih namjena [kupališna kabina svlačionica; pilotska kabina radni prostor pilota u avionu; brodska kabina spavaonica na brodu; telefonska kabina]
Etimologija
njem. Kabine ← fr. cabine