Hrvatski jezični portal

kȁca

kȁca ž 〈G mn kȃcā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kaca
G kace
D kaci
A kacu
V kaco
L kaci
I kacom
množina
N kace
G kaca
D kacama
A kace
V kace
L kacama
I kacama
Definicija
visoka drvena posuda za kiseljenje kupusa, tiještenje grožđa i sl.; badanj
Frazeologija
sa dna kace 1. ono što je najbolje, što je na dnu (npr. kiseli kupus) 2. ono što ostane, što je posljednja i ne najbolja mogućnost [argumenti sa dna kace]
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Kȁcer (Sesvete), Kȁcić (Dubrovnik), Kȁčār (220, Banovina), Kačárević (Požega), Kàčarīk (Slavonija), Kȁčer (Slavonija)
Etimologija
tal. cazza