Hrvatski jezični portal

kàišār

kàišār m 〈G kaišára〉

Izvedeni oblici
jednina
N kaišar
G kaišara
D kaišaru
A kaišara
V kaišaru
L kaišaru
I kaišarom
množina
N kaišari
G kaišara
D kaišarima
A kaišare
V kaišari
L kaišarima
I kaišarima
Definicija
ekspr. pejor. onaj koji kaišari, koji posuđuje novac na kamate; lihvar, kamatnik, zelenaš