Hrvatski jezični portal

kȁna

kȁna ž 〈G mn kȃnā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kana
G kane
D kani
A kanu
V kano
L kani
I kanom
množina
N kane
G kana
D kanama
A kane
V kane
L kanama
I kanama
Definicija
1. bot. biljni rod (Canna) iz porodice Cannaceae, s oko 50 tropskih vrsta; pojedine vrste imaju gomoljaste škrobnate dijelove i služe za hranu
2. grm tropskih krajeva (Lawsonia inermis) iz porodice vrbica, usitnjeno suho lišće služi za kaniranje; hena, kena, kna
Etimologija
tur. kına