Hrvatski jezični portal

kàna

kàna ž

Izvedeni oblici
jednina
N kana
G kane
D kani
A kanu
V kano
L kani
I kanom
množina
N kane
G kana
D kanama
A kane
V kane
L kanama
I kanama
Definicija
japansko slogovno pismo sastoji se od 73 znaka i postoji u dva oblika (hiragana i katakana)
Etimologija
jap.