Hrvatski jezični portal

kȁpara

kȁpara ž

Izvedeni oblici
jednina
N kapara
G kapare
D kapari
A kaparu
V kaparo
L kapari
I kaparom
množina
N kapare
G kapara
D kaparama
A kapare
V kapare
L kaparama
I kaparama
Definicija
trg. svota primljena unaprijed uime neke kupoprodaje, obavljenog posla i sl.; akontacija, avans, foršus, predujam
Etimologija
tal. caparra