Hrvatski jezični portal

kapéla

kapéla ž

Izvedeni oblici
jednina
N kapela
G kapele
D kapeli
A kapelu
V kapelo
L kapeli
I kapelom
množina
N kapele
G kapela
D kapelama
A kapele
V kapele
L kapelama
I kapelama
Definicija
1. pov. kat. u karolinškoj Francuskoj, zbor svećenika i redovnika kojima je zadaća bila vršiti vjerske obrede za kralja i čuvati dvorske relikvije svetaca
2. arh. razg. sastav glazbenika, ob. u zn. vojnog, vatrogasnog i sl. uniformiranog orkestra ili orkestra u kavani
3. crkv. a. crkvica ili manji izdvojen prostor s jednim oltarom b. crkva unutar samostanske zajednice
Onomastika
pr. (uglavnom etnici): Kapélac (Garešnica), Kàpelčan (Ðurđevac), Kapélec (Garešnica), Kàpelić (Duga Resa), Kapèlina (Korčula), Kàpelskī (Krapina, Ivanić Grad)
top. (naselja): Kàpela (Bjelovar, 508 stan.), Kàpela Dvȏr (Virovitica, 255 stan.), Kàpela Kȃlničkā (Novi Marof, 327 stan.), Kàpela Korèničkā (Korenica, 24 stan.), Kàpela Ravènskā (Križevci, 101 stan.), Kapélec (Ivanec, 117 stan.), Kàpelica (Labin, 434 stan.), Kàpēlna (Donji Miholjac, 388 stan.), Kàpelskī Vẕh (Klanjec, 124 stan.), Kapèlščāk (Čakovec, 156 stan.)
Etimologija
tal. cappella